RSS Feed

Pressupost Participatiu

Espai Menjador-Migdia

Formulari d'accésObert el període de sol·licituds de les subvencions per a la pràctica esportiva extraescolar
Escrit per AMPA Turó del Cargol   

2015-16 - bequesportFins el 28 de setembre teniu temps per presentar les SUBVENCIONS A INFANTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR.

Si esteu interessats en acollir-vos a les subvencions a infants (a partir de 6 anys) per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar del curs 2015/16 continueu llegint.

Qui pot sol·licitar la subvenció?
El pare/mare/tutor/tutora d’un infant o adolescent amb una edat a partir dels 6 anys, que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona. A més, també cal que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000€/any.

Quan puc demanar la subvenció?
El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 28 de setembre de 2015 (ambdós dies inclosos).

Com haig de sol·licitar la subvenció?
Les passes a seguir per sol·licitar una d’aquestes subvencions són:
1. Busqueu una activitat esportiva a la que el vostre fill/a estigui inscrit d'entre iniciació esportiva, bàsquet, escacs, circ, natació

2. Un cop escollida l’activitat adreceu-vos a la secretaria de l'AMPA per tramitar la preinscripció i demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció.

3. Ompliu el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.

4. Presenteu la sol·licitud a qualsevol OAC de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la documentació requerida (veure punt següent).

Quina documentació haig d’aportar juntament amb la sol·licitud?

· DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor que realitza la inscripció).

· Llibre de família on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors. En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport de l’infant o passaport del pare o del mare on constin les dades de l’infant o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari.

· En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.· Declaració de la renda de la unitat familiar: la pàgina on consten els membres de la unitat familiar, el full resum de rendiments i deduccions, i el document d’ingrés i devolució segellat per l’entitat bancària o delegació d’Hisenda corresponent. Tant si hi ha obligació de fer Declaració de la Renda com no, és imprescindible que es justifiquin els ingressos de tots els membres majors de 18 anys. En aquest últim cas, caldrà acreditar els ingressos dels membres de la unitat familiar amb la documentació de que es disposi (full de salari, certificat d’ingressos, certificat d’atur, etc.)

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció?

Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció i signar el full de justificació inicial que l’entitat ha de presentar a l’Ajuntament per confirmar que les persones beneficiàries de les subvencions s’han inscrit i participen a l’activitat. Al final del curs, haureu de tornar a signar un document igual conforme heu participat a l’activitat i heu abonat la diferència no coberta per la subvenció.

 

Informació en pdf

Formulari de sol·licitud