RSS Feed

Normes de funcionament

Horari del centre

EDUCACIÓ INFANTIL       9 a 13     15 a 16

EDUCACIÓ PRIMÀRIA      9 a 13     15 a 16

Puntualitat

Al matí la porta s'obrirà a les 8:55 i es tancarà a les 9:05. És molt important que els nens i nenes arribin amb puntualitat per no destorbar el funcionament de l'aula i perquè ells mateixos no en surtin perjudicats si es perden el començament de les activitats.

Ordre, neteja i salut

L'Escola vetllarà per l'ordre i l'adquisició d'hàbits d'higiene i de cura personal. Quan un alumne/a es trobi malament, s' avisarà a la família. No es recomanable assistir a classe si encara s'està convalescent d'una malaltia.

L'Administració de medicaments ve regulada pel Departament d'Ensenyament. Si és necessari que un nen/a prengui un medicament, cal portar la recepta mèdica on consti el seu nom i una autorització signada pel pare/mare/tutor.

Sempre que el nen/a es trobi malament, us telefonarem per tal que el vingueu a buscar. Si està malalt, aviseu a l'Escola.

Els aliments a l'escola

Les activitats de les aules en les quals es manipulen aliments s’inclouen en el Pla General Anual del centre, document que es presenta anualment en el si del Consell Escolar.

Hi ha d’altres situacions, però, en què intervenen els aliments i de les que us n’exposem el  funcionament.

Tant en la celebració dels aniversaris com en les sortides en què s’ha de dur el dinar, cada nen/a pot portar el que la seva família consideri adient. Cal recordar, però, que en el cas dels aniversaris és imprescindible que el que porteu estigui envasat i amb els ingredients ben especificats per evitar problemes amb les al·lèrgies i intoleràncies. Si cal, els infants amb aquesta situació tindran alternatives que la seva família proporcionarà al/a la tutor/a.

En les sortides en què es porta el dinar de casa, els/les mestres i acompanyants vetllaran perquè no hi hagi cap risc amb els/les nens/es  amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, deixant així que cada família decideixi què posar a la carmanyola.

Convivència

El respecte és la base de la convivència. Això vol dir respectar les persones, la seva feina i el seu material (individual o col·lectiu). Amb aquesta finalitat l'Escola promocionarà especialment l'educació dels Valors i Actituds de l'alumnat en harmonia amb la línia de tot l'equip docent.

El material és col.lectiu i s'ha de respectar al màxim. Si observeu que el vostre fill/a porta a casa alguna cosa de l'Escola, us preguem que ho retorni l'endemà.

Els nens/es no haurien de portar pantalons de pitet, ni elàstics, ni cinturó. Recomanem els pantalons amb goma a la cintura, mentre no es puguin descordar sols el botó: així li donarem més autonomia.

No es poden portar xiclets, ni llaminadures a l'Escola.

Quan algun nen/a vulgui celebrar el seu aniversari fora de l'Escola cal que us poseu en contacte entre les famílies sense utilitzar l'Escola com a intermediària. A començament de curs us facilitarem una llista amb els telèfons de les famílies de la classe, perquè us pogueu posar en contacte sempre que vulgueu.

Cada dia s'emportaran la bata i el pitet per rentar. El pitet, cal que porti una goma, que passi pel cap i ha d'anar dins d'una bossa marcades ambdues coses amb el nom i el cognom. Els alumnes de P-5 en lloc de pitet porten un tovalló.

Tota la roba que es puguin treure a l'Escola (jaqueta, bata, pitet, ...) ha d'estar marcada amb el nom de l'alumne i ha de portar una goma de més de 10 cm per poder-la penjar. Cal marcar les sabates dels nens/es de P-3, donat que se les treuen per fer la migdiada.