RSS Feed

Pressupost Participatiu

Espai Menjador-Migdia

Formulari d'accésPrincipis pedagògics

Cada escola, com cada família té les seves peculiaritats, la seva utopia i els seus objectius, que en fan una entitat amb essència pròpia.

A l'escola, tot  partint de la idea que educar és ajudar a desenvolupar les capacitats bàsiques que l'infant ja té, avançarem en la línia que ens marca el nostre objectiu principal, que és fer persones. Els nens i les nenes són en un moment de la seva vida en què hi ha grans canvis que afecten el seu creixement físic, cognitiu, afectiu, conductual i volitiu. L'educació és, per tant, un procés integral i és per això que un dels objectius de l'escola és educar en valors. Per tant, educarem en valors, en uns valors escollits per tota la comunitat educativa i posats a la pràctica des d'aquest objectiu.

Veiem l'infant com a persona que viu dins un marc familiar, escolar i social i que aquests tres àmbits han de ser fomentadors de la seva autoestima.

Com a condició prèvia a l'adquisició dels valors, considerem adient fer referència a l'autopercepció que tots tenim sobre la nostra vàlua i les nostres capacitats. Pares i mestres hem de tenir la capacitat d'ajudar els nens i nenes a descobrir el millor d'ells mateixos. Una autoestima elevada ens permet a tots afrontar millor els reptes que la vida ens presenta.

Cal també tenir en compte la llibertat com a element imprescindible d'aquest projecte, un valor que es fonamenta en la capacitat de la persona de conèixer el bé, entre d'altres valors, i, a més, poder viure'ls i practicar-los.

L'autoestima i la llibertat han de portar els nostres infants a una reflexió que els permeti de situar-se davant la vida amb unes actituds positives.

L'autoestima, la llibertat i la reflexió ens porten al RESPECTE cap un mateix, els altres i l'entorn.

  • El respecte a un mateix vol dir:

Poder expressar sentiments (alegria, tristesa, fracàs...)

Respectar el propi cos (salut, sexualitat, consum, alimentació...)

Voler el creixement personal (intel·lectual, espiritual...)

  • El respecte als altres comporta:

La pau, la justícia, la participació, la solidaritat, la generositat, la tolerància, el compartir.

  • El respecte a l'entorn ens porta a:

Conèixer i respectar la natura, l'ambient social i els llocs concrets i ocasionals on es trobin

Aquest respecte ens el plantegem  amb capacitat crítica i d'implicació.

Els valors són eines socials que ens ajuden a evolucionar com a persones

Actualment sembla que la societat prioritza els valors econòmics, on les coses han perdut el seu valor intrínsec i són valorades pel preu. Les persones són valorades més pel tenir que pel ser. L'escola pot ser l'espai de referència on s'eduqui en el valor de ser.

No podem oblidar els contravalors, que també formen part de la persona. Si els coneixem els podrem acceptar i així els podrem canalitzar. No podem negar-ne uns i acceptar-ne els altres, tots formen part de la dualitat que acompanya tots els trets significatius de la persona:

Vida i mort, plaer i dolor, tenir i donar, ...

Així, saber viure moments d'angoixa, moments d'agitació, moments de pena, ens ajuden a compartir sentiments, a entendre les emocions, a acceptar sentiments negatius i a viure el present tanbt amb els aspectes positius com amb els negatius.

Per això vivim a l'escola amb la mateixa intensitat i consciència aquesta dualitat que es fa real en:

- l'activitat i el descans

- el moviment i la calma

- el soroll i el silenci

- el treball i l'esbarjo

- parlar i escoltar

- rebre i donar

- crear i copiar

- jugar i recollir

- l'èxit i el fracàs

- la realitat i la imaginació